MENU

Informace o záruce

Všeobecné záruční podmínky:

i-tec Technologies s.r.o. vyhlašuje s platností od 1.11.2010 reklamační řád platný pro obchodní vztahy mezi společností i-tec Technologies s.r.o. a obchodními partnery a konečnými spotřebiteli. Na veškeré námi prodávané zboží se poskytuje záruka 2 roky.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením
  • poškození bylo způsobeno počítačovými viry
  • zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly
  • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Pozor! V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, neručíme za data na nich uložená. Doporučujeme důležitá data zálohovat na jiná zařízení (např. optické nebo pevné disky).

Reklamace se primárně uplatňuje u prodejce, kde bylo zboží zakoupeno. Pokud nelze jinak, je možné poslat reklamaci na adresu provozovny: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava.

i-tec Technologies s.r.o. k reklamaci vyžaduje přiložení popisu závady a kopii nákupního dokladu (RMA číslo bude přiděleno). Bez toho nebude reklamace uznána.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.