MENU

AVG Beleid

AVG – Verwerking van persoonlijke gegevens

I-Tec Technologies s.r.o. heeft tevredenheid van klanten en partners hoog in het vaandel staan.
Onze diensten willen wij zo veel mogelijk aan de behoeften van onze klanten afstemmen, en in de beste kwaliteit leveren. Daarbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens die wij verwerken in overeenstemming met geldende wetsvoorschriften. Dat is heel belangrijk voor ons.
Privacybescherming bij het verwerken van persoonlijke gegevens, net als databescherming in het algemeen, is namelijk een cruciaal onderdeel van onze onderneming.

Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

Omvang van de persoonlijke gegevens – AVG: altijd verwerken wij alleen de gegevens die u aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens die wij in de meeste gevallen verwerken, zijn voor- en achternaam, titel en e-mailadres bevatten, verder ook uw bedrijf en functie. Als u die aan ons verstrekt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals informatie over uw ICT-interesses, gegevens uit verstrekte documenten, adres, telefoonnummer, ID van het apparaat enz.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonlijke gegevens?

U gaat akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens in verband met uw interesses. U wilt door ons geïnformeerd worden over innovaties in de ICT, informatie over producten, zakelijke aanbiedingen, geldende prijslijsten. Verder dienen de persoonlijke gegevens voor het nakomen van wettelijke en contractuele plichten (klachten), klantenservice en technische ondersteuning, het voorzien van licenties, voor klantenadministratie i.v.m. statistiek en om relevante klantenbehoeften vast te stellen, om uitnodigingen te sturen op conferenties, workshops, cursussen en evenementen.

Hoe lang en op welke manier gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens geautomatiseerd en ook handmatig en slechts voor de periode wanneer uw toestemming geldig is. Met het ook op onze verwerkingscapaciteit is uw toestemming met de verwerking van persoonlijke gegevens telkens geldig tegen de laatste dag van een kalenderjaar van de bewuste periode.
In het kader van de service is de bewaringstermijn 5 jaar na de ontvangst van een klacht of technisch hulpverzoek, bij de DICOTA producten is het 30 jaar.
In het geval van een algemene vraag gestuurd via het contactformulier, bewaren wij de gegevens 6 maanden.
In andere gevallen is de bewaringstermijn 10 jaar.

Aan wie geven wij de toegang tot persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens mogen slechts toegankelijk worden voor de werknemers van ons bedrijf in de functie van beheerders van persoonlijke gegevens indien het noodzakelijk is voor het verrichten van hun taken, en verder voor eventuele verwerkers van gegevens, met wie ons bedrijf een verwerkersovereenkomst gesloten heeft. Vandaag gaat het slechts om een minimale omvang die wij bijhouden, en voor de periode van noodzakelijke service ondersteuning van interne systemen. In overeenstemming met artikel 28 lid 4 AVG worden al de verwerkers van gegevens tot tenminste dezelfde omvang van privacybescherming verplicht als ons bedrijf. Op aanvraag kunt u altijd een actueel uittreksel uit het register van gegevens-verwerkers krijgen.

Als er persoonlijke gegevens worden verstrekt op inschrijfformulieren of presentielijsten van bepaalde evenementen, zoals conferenties, workshops, cursussen, webinars, evenementen enz., kunnen de gegevens in de beschreven omvang ook aan de (mede)organisatoren of evenement-partners worden verstrekt. Tenslotte, als er persoonlijke gegevens worden verstrekt in aanvragen om producteninformatie en probeerversies, kunnen de gegevens in de beschreven omvang aan de producenten worden verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

U bent het subject van de persoonlijke gegevens, uw rechten staan daarom opgenomen in de voorschriften over privacybescherming, vooral de rechten gegarandeerd door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad over algemene gegevensbescherming. U heeft o.a. het recht op toegang tot de bewaarde gegevens, recht op wijziging, verwijdering of op beperking van de verwerking ervan.

Op welke manier kunt u bij ons terecht met vragen of verzoeken?

Vragen of verzoeken kunnen slechts geaccepteerd worden als de persoon eenduidig geïdentificeerd wordt. U kunt uw vragen of verzoeken sturen op de onderstaande adressen: