MENU

Garantie-informatie

Algemene garantievoorwaarden:

i-tec Technologies s.r.o. kondigt met ingang van 1.11.2010 de Klachtenprocedure aan die geldig is voor zakelijke relaties tussen i-tec Technologies s.r.o. en zakelijke partners en eindgebruikers. Voor alle door ons verkochte goederen geldt een garantie van 2 jaar.

De aanspraak op garantie vervalt in de onderstaande gevallen:

  • Het product werd mechanisch beschadigd door ondeskundige installatie of manipulatie;
  • De schade werd veroorzaakt door computervirussen;
  • Het product werd gebruikt in andere omstandigheden dan in de documentatie staat;
  • Het product werd beschadigd door natuurlijke rampen;
  • Het product werd beschadigd door aansluiten aan een netwerk niet conform aan EN normgeving.

Let op! In geval van klachten over producten bestemd voor data opslag, staan wij niet garant voor de opgeslagen data. Wij adviseren u een back-up van belangrijke data te maken op andere apparaten (bv. optische of harde schijven).

De klachten moeten primair ingediend worden bij de verkoper bij wie het product aangeschaft werd. Als het niet anders kan, kunt u de klachten naar ons vestigingsadres toesturen: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, Tsjechië.

i-tec Technologies s.r.o. vraagt schadebeschrijving en een kopie van aankoopbewijs (het RMA-nummer wordt verstrekt.) erbij toegestuurd. Als deze ontbreken, wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Slijtage van een product en de delen ervan veroorzaakt door normaal gebruik (bv. verminderde capaciteit van accumulatoren, versleten oorkussens van een koptelefoon, versleten mechanische onderdelen, beelsschermen enz.) valt niet onder de garantie en wordt niet gezien als gebrek aan conformiteit volgens Burgerlijk wetboek.