MENU

Prohlášení o GDPR

GDPR – Rozsah zpracování osobních údajů

Firma i-tec Technologies s. r. o. se snaží o maximální spokojenost zákazníků a partnerů.
Naší snahou je poskytované služby maximálně přizpůsobit potřebám klientů a v co nejlepší kvalitě. K tomu již dnes využíváme Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou a věnujeme jí zvláštní pozornost.
Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů jako i obecná ochrana dat je pro nás důležitou záležitostí našeho podnikání.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Rozsah osobních údajů – GDPR – vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytnete.

Zpracováváme osobní údaje, které obvykle zahrnují pouze jméno, příjmení, titul a e-mailovou adresu, dále společnost a pracovní zařazení. Pokud nám poskytnete, osobní údaje můžou obsahovat také další údaje, jako jsou informace o preferencích v oblasti ICT, údaje z předložených dokladů, adresa, telefonní spojení, identifikace zařízení.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Souhlas se zpracováváním osobních údajů nám poskytujete z důvodů dle Vámi vybraných preferencí. Jde o Váš zájem z naší strany o poskytování informací o novinkách v oblasti ICT, poskytnutí produktových informací, obchodních nabídek, aktuálních ceníků, plnění zákonných a smluvních povinností (reklamace), servisní a technická podpora, zajištění licencí, evidence klientů z důvodu statistik a za účelem zjištění relevantních potřeb subjektu údajů, zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře, akce.

Jak dlouho a jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně, a to pouze po dobu platnosti uděleného souhlasu. S ohledem na naše možnosti zpracování souhlasů ke zpracování osobních údajů je Váš souhlas vždy udělen do posledního dne kalendářního roku konce daného období.
V rámci servisních služeb je doba uchování 5 let od data přijetí reklamace či žádosti o technickou podporu, u výrobků DICOTA 30 let.
V případě obecného požadavku zadaného do kontaktního formuláře data uchováváme po dobu 6 měsíců.
V ostatních případech je doba uchování 10 let.

Komu zpřístupňujeme osobní údaje?

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen zaměstnancům společnosti jako správci osobních údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále případným zpracovatelům údajů, s nimiž má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. V současné době jde pouze o evidovaný minimální rozsah a dobu potřebné servisní podpory interních systémů. V souladu s článkem 28 odst. 4 GDPR jsou všichni zpracovatelé osobních údajů zavázáni k minimálně stejné míře ochrany osobních údajů jako naše společnost. Aktuální výpis z evidence zpracovatelů osobních údajů bude kdykoliv na Vaši žádost poskytnut.

V případě poskytnutí osobních údajů na přihláškách či prezenčních listinách konkrétních akcí jako jsou konference, workshopy, semináře, webináře, akce apod., mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta také spolupořadatelům či zástupcům výrobců, kteří se na akci partnersky podílejí. Dále pak při poskytnutí osobních údajů v žádostech o produktové informace a testovací verze, mohou být data v uvedeném rozsahu poskytnuta výrobci.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?

Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám prosím zasílejte na následující kontakty: