MENU

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Nová pravidla vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známá pod označením GDPR, nám od 25. května 2018 nedovolují Vás i nadále oslovovat prostřednictvím e-mailu bez toho, aniž byste s tímto oslovováním výslovně souhlasili.

Na základě této skutečnosti si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem:

  • zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře,
  • poskytování informací o novinkách v oblasti ICT,
  • poskytnutí produktových informací, obchodních nabídek, aktuálních ceníků, zajištění licencí,
  • evidence klientů z důvodu statistik a za účelem zjištění relevantních potřeb subjektu údajů.

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů, které budou Vámi předány a na základě tohoto souhlasu zpracovávány, naleznete na této stránce.

Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na support@itecproduct.com.

Pokud si nadále přejete dostávat informace o akcích, školeních apod., je nezbytné vyslovit souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Při vyslovení nesouhlasu Vás nebudeme moci nadále informovat o našich akcích, školeních či produktových novinkách.

    Souhlasíte se zpracováním osobních údajů?
    ANONE