MENU

Spolupracujte s námi

  • ROZŠÍŘENÁ PODPORA PŘED PRODEJEM

Snahou naší společnosti i-tec Technologies je Vám pomoci nalézt co nejvhodnější řešení pro každého koncového zákazníka. Náš tým pro předprodejní podporu Vám takové řešení pomůže definovat. Své požadavky můžete komunikovat v češtině, němčině nebo angličtině.

  • PODPOROVANÁ CENOVÁ TVORBA & OCHRANA PARTNERŮ

Pokud se rozhodnete svůj obchodní případ u nás registrovat, nabízíme Vám speciální cenové podmínky včetně exkluzivity. Pro korektní registraci je nutné uvést jméno koncového zákazníka.

 

  • Důkaz o koncepci (POC) / Demo produkty

U nás ve společnosti i-tec Technologies klademe velký důraz na funkčnost zvoleného řešení a proto Vám nabízíme možnost otestování výkonnosti a kompatibility prostřednictvím demo produktu. Využít této možnosti lze při každé registraci nového projektu. Po schválení Vám bude produkt bezplatně zaslán.

 

  • INFORMACE O TRHU & PŘÍSTUP K PRODUKTOVÉMU PLÁNU

Souhlasíme, že s Vámi budeme sdílet informace týkající se technologických novinek a připravovaných produktů, obvykle 12 až 24 měsíců před jejich uvedením na trh.

 

  • PŘÍSTUP K PRODUKTŮM VE STÁDIU ROZVOJE / V PŘEDVÝROBNÍ FÁZI

V případě, že výběrové řízení vyžaduje produkt, který není dostupný ve finální fázi, lze požádat o dodání produktu, splňujícího podmínky výběrového řízení, ve fázi předvýrobní. Obvykle 2 až 6 měsíců před uvedením na trh.

 

  • DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB (SLA)

Standardní podmínky poskytované servisní podpory (SLA) společnosti i-tec Technologies jsou 10 x 5.

Po dohodě lze nabídnout SLA až 24 x 7. Za účelem pokrytí servisního zásahu nabízí společnost i-tec Technologies produkty nad rámec smluvní dodávky, a sice v hodnotě 1% z celkového objemu.

 

  • STANDARDNÍ ZÁRUKA

Společnost i-tec Technologies se zavazuje poskytnout bezplatně opravu nebo výměnu produktu po dobu 24 měsíců od dodání koncovému zákazníkovi. Produkt bude partnerovi od distributora doručen okamžitě, na základě vzájemné dohody.

 

  • PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Společnost i-tec Technologies je schopna nabídnout prodlouženou záruční lhůtu až 60 měsíců od dodání koncovému zákazníkovi. Za předpokladu, že dodáváte produkty společnosti i-tec Technologies koncovému zákazníkovi za předem definovaných podmínek, je cena za prodloužení záruční doby automaticky nastavena na 10% schválené projektové ceny produktu.

 

  • PRODUKTY PRO VLASTNÍ POTŘEBU ZA SNÍŽENÉ CENY

Pokud máte zájem o produkty společnosti i-tec Technologies pro vlastní potřebu, lze využít nabídky nákupu za cenu nižší než je standardní distribuční cena. Kontaktujte prosím náš tým předprodejní podpory za účelem registrace.

 

  • PŘIZPŮSOBENÉ PRODUKTY

V případě, že Váš zákazník požaduje funkce a vlastnosti, kterými existující standardní produkt nedisponuje, můžete požádat, aby i-tec Technologies provedla změny stávajícího produktu anebo, pokud je to možné, vyvinula zcela nový produkt. (Vzhledem k tomu, že takovéto změny jsou často velmi náročné jak z hlediska času, tak i technologických investic, jakoukoliv navrhovanou změnu je potřeba projednat mezi Vámi a společností i-tec, přitom je potřeba zohlednit rozsah projektu).