MENU

Audio

Wyjście audio – Wyjście (port) audio służące np. do podłączenia słuchawek, głośników i innych podobnych urządzeń.

Wejście mikrofonowe – Wejście audio dla np. mikrofonu biurkowego lub podobnych urządzeń.

Kombinowane złącze audio – Ten typ złącza łączy wejście i wyjście audio w jednym złączu o tym samym rozmiarze. Połączonego złącza audio nie można użyć do podłączenia oddzielnego mikrofonu; mikrofon musi mieć połączone gniazdo audio, aby działał. Jednak oddzielne słuchawki/głośniki będą działać po podłączeniu do tego portu bez problemu.