MENU

Informacje o gwarancji

Ogólne warunki gwarancji:
i-tec Technologies s.r.o. deklaruje, iż zapewnia ochronę gwarancyjną na wszystkie dostarczone produkty, w oparciu o obowiązujące od 1.011.2010 r. Warunki Reklamacji, obowiązujące w relacjach handlowych z partnerami biznesowymi oraz użytkownikami końcowymi:

Karty pamięci Pretec – Dożywotnia gwarancja Lifetime (nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych)

Definicja dożywotniej gwarancji Lifetime – dożywotnia gwarancja jest rozumiana jako ochrona gwarancyjna produktu w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, przez cały okres dostępności produktu w sprzedaży. Oznacza to że tak długo jak karta pamięci określonej pojemności i parametrach będzie dostępna w sprzedaży detalicznej lub u wyłącznego importera (i-tec Technologies s.r.o.), będzie objęta ochroną gwarancyjną. Po zakończeniu sprzedaży Dożywotnia gwarancja Lifetime wygasa.

Uwaga! W takich przypadkach gwarancja wynosi co najmniej 2 lata

Inne produkty – 2-letnia gwarancja.

Należy pamiętać, że ochrona gwarancyjna nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Produkt został uszkodzony z powodu nieprawidłowej instalacji lub obsługi.
  • Produkt został uszkodzony z powodu wirusa komputerowego.
  • Produkt został uszkodzony, ponieważ był używany w warunkach innych niż określone w specyfikacji.
  • Produkt został uszkodzony z powodu działania siły wyższej.
  • Produkt został uszkodzony, ponieważ został podłączony do sieci, która nie jest zgodna z odpowiednią normą EN.

Uwaga! i-tec Technologies s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobiste. Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych na serwerze lub zewnętrznym dysku twardym.

Reklamacje powinny być rejestrowane u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Pisemną korespondencję należy kierować na adres: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, Czechy

Jeśli reklamacja będzie zarejestrowana bezpośrednio w i-tec Technologies s.r.o., zostanie nadany numer autoryzacji zwrotu materiałów (RMA). Reklamacje nie będą przyjmowane bez ważnego numeru RMA.

Produkt lub jego części, które zużywają się w wyniku zwykłego używania (na przykład zmniejszenie pojemności akumulatorów, zużycie nakładek słuchawkowych, części mechaniczne, wyświetlacze itp.) nie są objęte gwarancją i nie są uważane za niezgodność z umową, o której stanowi Kodeks Cywilny.