MENU

Informacje o gwarancji

Ogólne warunki gwarancji:
i-tec Technologies s.r.o. ogłasza z dniem 1.11.2010 Procedurę Reklamacji obowiązującą w relacjach biznesowych pomiędzy i-tec Technologies s.r.o. a partnerami biznesowymi i konsumentami końcowymi. Wszystkie sprzedawane przez nas towary są objęte 2-letnią gwarancją.

Należy pamiętać, że ochrona gwarancyjna nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  • Produkt został uszkodzony z powodu nieprawidłowej instalacji lub obsługi.
  • Produkt został uszkodzony z powodu wirusa komputerowego.
  • Produkt został uszkodzony, ponieważ był używany w warunkach innych niż określone w specyfikacji.
  • Produkt został uszkodzony z powodu działania siły wyższej.
  • Produkt został uszkodzony, ponieważ został podłączony do sieci, która nie jest zgodna z odpowiednią normą EN.

Uwaga! i-tec Technologies s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobiste. Zdecydowanie zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich danych na serwerze lub zewnętrznym dysku twardym.

Reklamacje powinny być rejestrowane u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Pisemną korespondencję należy kierować na adres: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, Czechy

Jeśli reklamacja będzie zarejestrowana bezpośrednio w i-tec Technologies s.r.o., zostanie nadany numer autoryzacji zwrotu materiałów (RMA). Reklamacje nie będą przyjmowane bez ważnego numeru RMA.

Produkt lub jego części, które zużywają się w wyniku zwykłego używania (na przykład zmniejszenie pojemności akumulatorów, zużycie nakładek słuchawkowych, części mechaniczne, wyświetlacze itp.) nie są objęte gwarancją i nie są uważane za niezgodność z umową, o której stanowi Kodeks Cywilny.