MENU

LAN

LAN – Local Area Network, sieć komputerowa w obrębie określonego obszaru, np. gospodarstwa domowego, biura itp. Główną zaletą sieci LAN jest jej przystępność przy dużych prędkościach (do kilkudziesięciu Gb/s). Służy do udostępniania różnych danych na określonym obszarze. Do tej sieci często podłącza się również drukarki, skanery i podobne urządzenia. Sieć składa się z elementów pasywnych i aktywnych. Elementy aktywne wymagają zasilania i obejmują urządzenia takie jak przełączniki, routery, kontrolery interfejsów sieciowych itp. Elementy pasywne nie wymagają zasilania i służą do łączenia poszczególnych elementów komunikacyjnych w sieci (okablowanie strukturalne, światłowody, kable koncentryczne).

  • 10/100 Mbit: Wskazuje na prędkość połączenia. Realna prędkość osiąga do 12,5 MB/s
  • 1000 Mbit: Wskazuje prędkość połączenia. Rzeczywista prędkość osiąga do 125 MB/s
  • 2,5 Gbit: Wskazuje prędkość połączenia. Prędkość rzeczywista osiąga do 312,5 MB/s
  • 5 Gbit: Wskazuje prędkość połączenia. Rzeczywista prędkość osiąga do 625 MB/s
  • 10 Gbit: Wskazuje prędkość połączenia. Prędkość rzeczywista osiąga do 1250 MB/s
  • Asix/DisplayLink/Realtek – Producenci chipów kontrolerów interfejsów sieciowych.
  • PXE – technologia uruchamiania komputera za pomocą danych pobranych z sieci komputerowej.
  • WOL – technologia pozwalająca na włączenie komputera poprzez sieć komputerową.
  • Adres MAC – unikalny identyfikator kontrolera interfejsu sieciowego. Adres MAC jest przypisywany kontrolerom interfejsów sieciowych podczas produkcji i jest zapisywany jako grupa sześciu dwucyfrowych liczb szesnastkowych (np.: 01:23:45:67:89:ab). Dostęp do sieci może być ograniczony tylko do określonych adresów MAC.
  • MAC Cloning – Umożliwia skopiowanie istniejącego adresu MAC lub wprowadzenie dowolnego adresu MAC. Często używane do uzyskania dostępu do określonych sieci.