MENU

Współpracuj z nami

  • ROZSZERZONE WSPARCIE PRZEDSPRZEDAŻNE

Chcemy, abyś postrzegał i-tec jako rozszerzenie swoich możliwości sprzedażowych. Naszym celem jest zapewnienie Twojemu klientowi najlepszego dostępnego rozwiązania, w oparciu o jego specyficzne wymagania. Nasz zespół wsparcia przedsprzedażnego przed podjęciem ostatecznej decyzji odpowie na wszelkie pytania, bądź zasugeruje najlepsze rozwiązania. Usługa jest dostępna w języku angielskim, niemieckim i czeskim

 

  • WSPARCIE CENOWE I OCHRONA PARTNERA

Zapewniamy partnerom wsparcie cenowe oraz oferty na wyłączność. Każdy przypadek jest realizowany indywidualnie po uprzednim zarejestrowaniu. Indywidualne wsparcie cenowe nie tylko zapewnia, że  nasze rozwiązanie będzie konkurencyjne na rynku, ale również chroni interesy naszych partnerów którzy zaangażowali się działania przedsprzedażowe.

 

  • PROOF OF CONCEPT (POC) – POTWIERDZENIE SŁUSZNOŚCI   POMYSŁU

Po zarejestrowaniu projektu i jego zatwierdzeniu, oferujemy bezpłatne produkty demonstracyjne. Zweryfikowanie przez Twojego klienta funkcjonalności i wydajności produktów już na wczesnym etapie realizacji projektu, pozwoli uzyskać pewność, że spełnia on oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron, przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

 

  • INFORMACJE O RYNKU I DOSTĘP DO PLANU ROZWOJU PRODUKTÓW

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży, posiadamy wiedzę o nadchodzących zmianach rynkowych i trendach technologicznych zanim pojawią się one na rynku. Cieszymy się nie tylko z dzielenia się tą wiedzą z naszymi partnerami, ale również udostępniamy nasz Plan Rozwoju Produktu –  Product Roadmap wraz ze szczegółami dot. zbliżających się nowości produktowych. Być może idealne dla Ciebie rozwiązanie czeka się tuż za rogiem.

 

  • PRZEDPRODUKCYJNE PRODUKTY DEMONSTRACYNE

Udostępniamy w pełni funkcjonalne, przedprodukcyjne wersje demonstracyjne produktów będących jeszcze w fazie rozwoju. Dajemy naszym partnerom możliwość wyprzedzenia rynku i konkurencji oraz zapewniamy że Twoi klienci najszybciej jak to możliwe, otrzymają najnowocześniejsze rozwiązania, które w świecie szybko starzejących się produktów i rozwiązań, będą w stanie najdłużej utrzymać młodość technologiczną. 

 

  • ROZSZERZONA UMOWA O POZIOMIE USŁUG (SLA) – EXTENDED SERVICE LEVEL AGREEMENT

Najlepsza w swojej klasie obsługa jest standardem. Dostępne są również rozszerzone warunki, w tym wsparcie 24/7, w zależności od umowy.  

 

  • GWARANCJA STANDARDOWA

Wszystkie nasze produkty są objęte standardową 2-letnią gwarancją, która obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę.     

 

  • ROZSZERZONA GWARANCJA

Z zastrzeżeniem warunków i postanowień umowy, oferujemy opcję przedłużenia okresu gwarancji, zapewniającą do 60 miesięcy ochrony, liczonych od momentu dostarczenia do klienta końcowego.

 

  • PRODUKTY INDYWIDUALIZOWANE

Jeśli klient wymaga funkcjonalności i właściwości których nie posiada standardowy produkt, po zapoznaniu ze szczegółami projektu rozważymy wprowadzenie stosownych zmian w istniejącym produkcie lub jeśli to będzie możliwe, rozważymy opracowanie całkowicie nowego produktu.