MENU

Zgoda z przetwarzaniem danych osobowych

Nowe zasady wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, znanego jako RODO, od 25. Maja 2018 nie pozwalają nam zwracać się do Państwa za pośrednictwem poczty e-mail bez Państwa wyraźniej zgody.

W związku z powyższym chcielibyśmy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

  • wysyłanie zaproszeń na konferencje, warsztaty, seminaria,
  • dostarczanie informacji innowacjach ICT (teleinformatyka),
  • dostarczanie informacji o produktach, ofertach biznesowych, aktualnych cennikach, licencjonowaniu,
  • prowadzenie ewidencji klientów dla celów statystycznych i w celu zidentyfikowania odpowiednich potrzeb podmiotów danych.

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych, które będą przez Państwa przekazywane i przetwarzane na podstawie tej zgody, można znaleźć na tej stronie internetowej.

Zgoda ta jest udzielana na okres 10 lat.

Powyższą zgodę można odwołać w dowolnym momencie, pisząc na adres support@itecproduct.com.

Jeśli chcecie Państwo nadal otrzymywać informację o wydarzeniach, szkoleniach itp., konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie. Zgodę taką można w dowolnym momencie anulować. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, nie będzie możliwości informowania o naszych wydarzeniach, szkoleniach lub nowościach dotyczących produktów.

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych:
    TakNie