MENU

Starsze produkty

Produkty, których już nie produkujemy, ale z których korzystają nasi klienci. Oczywiście oferujemy pełne wsparcie dla wszystkich wymienionych produktów, w tym aktualnych instrukcji obsługi i sterowników.

Porównanie produktów - Starsze produkty

 
Opis produktu
Obsługiwane porty (na urządzeniu hostowanym)
Obsługiwany SO
USB 3.0USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Nowość
Thunderbolt 3/4USB-C
Nowość
Thunderbolt 3/4USB-C
Nowość
i-tec USB-C Metal HUB + HDMI
PN: C31METALHDMIHUB
Thunderbolt 3/4USB-C
Nowość
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0
USB 3.0USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0
USB 3.0
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
Thunderbolt 3/4USB-C
USB 3.0