MENU

Starsze produkty

Produkty, których już nie produkujemy, ale z których korzystają nasi klienci. Oczywiście oferujemy pełne wsparcie dla wszystkich wymienionych produktów, w tym aktualnych instrukcji obsługi i sterowników.

Product comparison - Starsze produkty

 
Opis produktu
Obsługiwane porty (na urządzeniu hostowanym)
Obsługiwany SO
USB-2.0USB-3.0
Aktualności
Aktualności
USB-CUSB-3.0
Aktualności
Aktualności
i-tec USB-C Metal HUB + HDMI
PN: C31METALHDMIHUB
USB-CThunderbolt-3
Aktualności
Aktualności
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
Thunderbolt-3USB-C
Aktualności
Aktualności
Thunderbolt-3USB-C
Aktualności
Aktualności
Thunderbolt-2
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-3.0
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-CThunderbolt-3
USB-3.0
USB-3.0
USB-CThunderbolt-3
USB-3.0
Using DisplayLink-based dock/adapter on Intel 11th Gen? Read this:
Hello. Add your message here.