MENU

Bluetooth

BLUETOOTH

 

En öppen standard för trådlös anslutning som kan koppla samman två eller flera elektroniska enheter. Bluetooth-tekniken definieras av standarden IEEE 802.15.1.

 • Bluetooth 1.2
 • Använder adaptivt frekvenshoppspridningsspektrum (AFH) som motstår radiostörningar och förhindrar användning av överbelastade frekvenser.
 • Bithastighet på upp till 1 Mbit/s
 • Bluetooth 2.0+
 • Använder SSP (Secure Simple Pairing) och bättre informationssökning för att korrekt identifiera enheter.
 • Bithastighet på upp till 3 Mbit/s
 • Bluetooth 3.0 + HS
 • Använder höghastighetsöverföring via en samlokaliserad 802.11-länk, så kallad Wi-Fi.
 • Bithastighet på upp till 24 Mbit/s
 • Bluetooth 4.0
 • Nya specifikationer = låga energikrav för enheter som inte använder höga bithastigheter.
 • Bithastighet på upp till 24 Mbit/s
 • Bluetooth 5.0
 • Kan överföra data över längre avstånd och är upp till fyra gånger snabbare än Bluetooth 4.0. Dessutom används nu också olika hastighetsintervall. Förlorar bakåtkompatibilitet med versioner äldre än 4.0.
 • Bithastighet på upp till 255 Mbit/s