MENU

Information om garanti

Allmänna garantivillkor:

i-tec Technologies s.r.o. tillkännager från och med 1.11.2010 det klagomålsförfarande som gäller för affärsrelationer mellan i-tec Technologies s.r.o. och affärspartners och slutkonsumenter. Alla varor som säljs av oss omfattas av en 2-årsgaranti.

Observera att varje garanti anses vara ogiltig på grund av följande:

  • Produkten har skadats på grund av felaktig installation eller hantering.
  • Produkten skadades på grund av ett datorvirus.
  • Produkten skadades eftersom den användes under andra förhållanden än de som beskrivs i sepcifikationen.
  • Produkten skadades på grund av force majeure.
  • Produkten har skadats på grund av att den har anslutits till ett nätverk som inte uppfyller den relevanta EN-standarden.

Uppmärksamhet! i-tec Technologies s.r.o. ansvarar inte för några personuppgifter. Vi rekommenderar starkt att alla data säkerhetskopieras på en server eller extern hårddisk.

Klagomål ska loggas hos den återförsäljare från vilken produkten köptes. Skriftlig korrespondens ska skickas till: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, Tjeckien.

Om ett klagomål loggas direkt hos i-tec Technologies s.r.o. kommer ett RMA-nummer (Return Materials Authorisation) att tillhandahållas. Klagomål kommer inte att behandlas utan ett giltigt RMA-nummer.

Produkt eller delar av produkten som slits på grund av normal användning (t.ex. minskad kapacitet hos ackumulatorer, slitage av hörlurarnas skydd, mekaniska delar, displayer osv.) omfattas inte av garantin och betraktas inte som en avvikelse från ett köpeavtal i enlighet med civillagen.