MENU

LAN

LAN – Local Area Network (lokalt nätverk), ett datornätverk inom ett visst område, t.ex. ditt hushåll, kontor osv. En stor fördel med LAN är att det är överkomligt med höga hastigheter (upp till tiotals Gb/s). Det används för att dela olika data inom ett visst område. Skrivare, skannrar och liknande enheter ansluts ofta också till detta nätverk. Nätet består av passiva och aktiva element. Aktiva element kräver ström och omfattar enheter som switchar, routrar, nätverksgränssnittsstyrningar osv. Passiva element kräver ingen ström och används för att koppla samman de enskilda kommunikationskomponenterna i nätverket (strukturerad kabeldragning, fiberoptik, koaxialkablar).

  • 10/100 Mbit: Anger anslutningshastighet. Den verkliga hastigheten når upp till 12,5 MB/s.
  • 1000 Mbit: Anger anslutningshastighet. Den verkliga hastigheten når upp till 125 MB/s.
  • 2,5 Gbit: Anger anslutningshastighet. Den verkliga hastigheten når upp till 312,5 MB/s.
  • 5 Gbit: Anger anslutningshastighet. Den verkliga hastigheten når upp till 625 MB/s.
  • 10 Gbit: Anger anslutningshastighet. Den verkliga hastigheten når upp till 1250 MB/s.
  • Asix/DisplayLink/Realtek – Tillverkare av gränssnittscontrollerchips för nätverk.
  • PXE – Teknik för att starta upp en dator med hjälp av data som hämtas från ett datornätverk.
  • WOL – teknik som gör det möjligt att sätta igång en dator via ett datornätverk.
  • MAC-adress – en unik identifiering av en nätverksgränssnittskontroller. En MAC-adress tilldelas nätverksgränssnittsstyrenheterna under produktionen och registreras som en grupp av sex tvåsiffriga hexadecimala tal (t.ex. 01:23:45:67:89:ab). Tillgång till ett nätverk kan begränsas endast till specifika MAC-adresser.
  • MAC-kloning – Gör det möjligt att kopiera en befintlig MAC-adress eller ange en valfri MAC-adress. Används ofta för att få tillgång till specifika nätverk.