MENU

Samtycke till behandling av personuppgifter

De nya reglerna som följer av Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016/679, känd som GDPR, gör att vi från och med den 25 maj 2018 inte får kontakta dig via e-post utan ditt uttryckliga samtycke.

Med anledning av detta vill vi be dig om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för att:

  • skicka dig inbjudningar till konferenser, workshops och seminarier,
  • ge dig information om IKT-innovationer,
  • ge dig produktinformation, affärserbjudanden, aktuella prislistor och licenser,
  • föra en kundförteckning för statistik och för att kunna tillgodose relevanta behov i ämnet.

Omfattningen och metoden för behandling av de personuppgifter som du lämnar över och som kommer att behandlas på grundval av detta innehåll hittar du här.

Detta samtycke ges för en period på 10 år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke på support@itecproduct.com.

Om du fortfarande vill få information om evenemang, utbildningar osv. måste du samtycka till att personuppgifterna behandlas i den omfattning som nämns ovan. Ditt samtycke kan återkallas när som helst. Om du inte ger ditt samtycke kan vi inte informera dig om evenemang, utbildningar eller produktnyheter.

 

    Do you agree with the processing of the personal data?
    YESNO