MENU

Service and Complaints

Först och främst vill jag tacka dig för att du har valt att köpa en i-tec-produkt. Att se till att du är nöjd är vår högsta prioritet, så om du har några frågor, funderingar eller om din produkt inte fungerar som förväntat, finns vi här för att hjälpa dig.

 

Om din produkt inte fungerar som specificerat kan du kontrollera följande:

  • Inställningar/systeminställningar: Kontrollera att inställningarna är korrekta och att den senaste drivrutinen är installerad, om så krävs. Ytterligare information finns i användarhandboken och i avsnittet med vanliga frågor och svar.
  • Om du inte kan lösa problemet med hjälp av någon av de ovannämnda metoderna, vänligen kontakta oss. Vi är tillgängliga via e-post eller telefon

1)  E-post: Vi är tillgängliga på support@itecproduct.com. Vi övervakar kontinuerligt e-posttrafiken, så du kan förvänta dig ett svar inom några timmar, även på helger. När du skriver till oss, vänligen ge så mycket information som möjligt – viktiga uppgifter är bl.a. följande::

  • Produkttyp och artikelnummer
  • Beskrivning av problemet
  • Modellnummer för bärbar dator, dator, surfplatta eller smartphone och bekräftelse på den programvara (inklusive versionsnummer) som du använder.

 

2)  Ring oss: Vi är tillgängliga måndag – fredag mellan 08:00 – 17:00:

+420 737 245 833 (tjeckiska, engelska och tyska)

+420 703 146 497 (engelska)
+420 735 750 450 (tjeckiska och engelska)
+420 603 821 479 (tjeckiska och engelska)
+420 603 834 923 (tjeckiska och engelska)

 

Allmänna garantivillkor:

i-tec Technologies s.r.o. förklarar – med giltighet från och med den 11/1/2010 – reklamationsregler, som gäller för affärsrelationer mellan i-tec Technologies s.r.o. och affärspartners och slutanvändare. Vi ger en garanti för alla produkter som levereras av oss:

  Pretec-minneskort – livstidsgaranti (omfattar inte mekaniska skador).

Defenition av livstidsgarantin – livstidsgarantin betraktas som en moralisk föråldring av själva produkten. Om återförsäljningen av ett minneskort med den angivna kapaciteten har avslutats hos den slutliga återförsäljaren och samtidigt hos den exklusiva importören (i-tec Technologies s.r.o.), omfattas minneskortet inte av livstidsgarantin och därför har inget klagomål godkänts i detta fall.

Uppmärksamhet! I dessa fall är garantin minst 2 år.

Andra produkter – 2 års garanti.

Observera att varje garanti anses vara ogiltig på grund av följande:

  • Produkten har skadats på grund av felaktig installation eller hantering.
  • Produkten skadades på grund av ett datorvirus.
  • Produkten skadades eftersom den användes under andra förhållanden än de som beskrivs i sepcifikationen.
  • Produkten skadades på grund av force majeure.
  • Produkten har skadats på grund av att den har anslutits till ett nätverk som inte uppfyller den relevanta EN-standarden.

Uppmärksamhet! i-tec Tec Technologies s.r.o. ansvarar inte för några personuppgifter. Vi rekommenderar starkt att alla data säkerhetskopieras på en server eller extern hårddisk.

Klagomål ska loggas hos den återförsäljare från vilken produkten köptes. Skriftlig korrespondens ska skickas till: i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, Tjeckien.

Om ett klagomål loggas direkt hos i-tec Technologies s.r.o. kommer ett RMA-nummer (Return Materials Authorisation) att tillhandahållas. Klagomål kommer inte att behandlas utan ett giltigt RMA-nummer.

Produkt eller delar av produkten som slits på grund av normal användning (t.ex. minskad kapacitet hos ackumulatorer, slitage av hörlurarnas skydd, mekaniska delar, displayer osv.) omfattas inte av garantin och betraktas inte som en avvikelse från ett köpeavtal i enlighet med civillagen.